Relatieproblemen

Het hebben van relatie problemen is een indicatie voor GZ – Haptotherapie. Relatieproblemen zijn meestal het gevolg van een verstoorde communicatie.

Binnen de Haptotherapie zijn we vooral geïnteresseerd in de affectieve communicatie tussen beide partners; GZ – Haptotherapeuten zijn specialisten op het gebied van het affectieve contact, het waarnemen van de affectieve onderstroom en het waarnemen van de haptomimiek.

Bij de begeleiding van paren richt ik mij op gegroeide verstoringen in de communicatie en het contact waardoor liefde niet meer kan stromen, door allerlei oefeningen te doen en situaties te creëren , doen partners ervaringen op met elkaar die de bestaande patronen in communicatie en contact binnen de relatie verhelderen, Door de opgedane inzichten kunnen dan door de paren veranderingen = verbeteringen worden aangebracht in deze patronen.

Thema’s die hierbij een rol spelen zijn o.a.: macht, vrijheid, afhankelijkheid en intimiteit, bijna altijd is er ook sprake van miscommunicatie rondom intimiteit en sexualiteit: tijdens de begeleidingen wordt hier dan ook uitgebreid over van gedachten gewisseld, tevens geef ik “huiswerk oefeningen” mee om de verstoorde communicatie weer op gang te brengen.

Het werken met (echt-) paren brengt de GZ – Haptotherapeut in een driehoeksrelatie.

Omdat Loyaliteit, solidariteit, overdracht en tegen overdracht voortdurend een rol spelen, vraagt de begeleiding van relaties om specifieke vaardigheden, vaardigheden die in de praktijk voor Haptotherapie van Jan Koolhaas in ruime mate voor handen zijn.

Bij dit soort begeleidingen heeft de Haptotherapeut meer de rol van communicatiedeskundige dan van relatietherapeut, tevens let de Haptotherapeut erop hoe de onderlinge communicatie zich vertaald in het lichaam van beide partners, het gaat hier dan dus vooral om de “non-verbale” communicatie, m.a.w. het weer “lezen” van de mimiek en fysieke reacties van elkaars lijf.

Relatieproblemen beperken zich echter niet tot (levens)-partners. Dit soort problemen kunnen zich ook voordoen in de werkgever / werknemer relatie of in de ouder / kind relatie.

Een heel andere vorm van relatiebegeleiding ontstaat wanneer er sprake is van het verlies van lichaamsfuncties, bv. na een ingrijpende ziekte of na een trauma/ongeluk, paren moeten dan zoeken hoe opnieuw met elkaar om te gaan, te communiceren; en juist hier speelt het omgaan met seksualiteit vaak een heel grote rol, bij deze begeleidingen geeft de GZ – Haptotherapie een groter inzicht in de verhouding tussen Intimiteit en Seksualiteit.

Vanaf 2000 tot 2006 organiseerde de Academie voor Haptotherapie de nascholing/verbijzondering voor afgestudeerde Haptotherapeuten: “Haptotherapie en Relatiebegeleidingen”, deze nascholing volgde ik volledig waardoor ik als toevoeging bij mijn registratie als GZ-Haptotherapeut ook Relatiebegeleider kan zetten. Doordat inmiddels vele stellen hier in mijn praktijk zijn geweest heb ik met de hulpvragen omtrent relatieproblemen inmiddels een grote ervaring opgebouwd.

Doordat er tegenwoordig anders wordt aangekeken tegen relaties die verbroken worden, zijn er ook steeds meer mensen die na een relatie van een aantal jaren besluiten om gescheiden verder te gaan; hierdoor zijn er ook steeds meer zgn. “samengestelde gezinnen” gezinnen waarin sprake is van ouders met kinderen vanuit meerdere relaties.

Dit geeft binnen die gezinnen soms spanningen omdat loyaliteitsgevoelens soms danig op de proef worden gesteld, loyaliteit tussen de ouders en de div. eigen en ook stiefkinderen en natuurlijk ook omgekeerd.

Juist hier kan relatiebegeleiding op basis van Haptonomie een goede oplossing zijn, of een handvat bieden om de soms verstoorde communicatie tussen partners onderling en ook tussen partners en kinderen weer op gang te brengen of een impuls te geven in de goede richting zodat alle deelnemers zich weer veiliger en geruster kunnen gaan voelen, gevolg is dan dat met name de kinderen zich ook weer beter gaan ontwikkelen en dat de relatie tussen ouders en kinderen zich ook weer kan gaan verdiepen.

Doordat Jan Koolhaas naast de nodige vakkennis op dit gebied ook “ervaringsdeskundige” is kan hij een grote mate van expertise gebruiken om stellen en kinderen waarbij hier vragen over zijn, weer een impuls te geven naar een opener en duidelijker onderlinge communicatie.

Omdat ons vak voortdurend in beweging is en relaties ook,  volg ik regelmatig na/bijscholingen op het gebied van relatiebegeleidingen.

Recente berichten

    Recente reacties

    Geen reacties om te tonen.